Dzieci cierpiących na całościowe zaburzenia rozwoju jest coraz więcej w naszym kraju. Doświadczają one trudności w komunikacji międzyludzkiej, często nie radzą sobie z odczytywaniem wielu sygnałów społecznych, ironii, metafor czy mowy ciała. Nie rozumieją konwenansów społecznych, norm i zasad obowiązujących w relacjach interpersonalnych. Nie umieją też nawiązywać relacji społecznych ani utrzymywać ich, przez co większość czasu spędzają w samotności. Brakuje im elastyczności, a ich życiem rządzi rutyna. Wiąże się ona z przejawianiem sztywnych, powtarzających się, schematycznych zachowań i reakcji, które występują niezależnie od sytuacji i społecznego kontekstu. Powoduje to, że rówieśnicy i inne osoby z otoczenia odbierają takie dzieci z autyzmem jak dziwaków, nierzadko też dokuczają im i nie chcą się bawić z nimi. Warto również dodać, że dzieci cierpiące na całościowe zaburzenia rozwoju nie lubią zmian i odstępstw od zaplanowanych aktywności oraz harmonogramu dnia. Wprowadzanie wszelkich zmian do ich planu czy harmonogramu wiąże się z przeżywaniem silnych emocji, wybuchami złości i agresji. Z tego też względu wszelkie zmiany warto rozsądnie rozważyć i ograniczyć, a w przypadku konieczności ich zaistnienia poinformować o nich dziecko odpowiednio wcześnie oraz przygotować je na wystąpienie odstępstwa od normy.

Geneza autyzmu

Dotychczas nie poznano przyczyn występowania całościowych zaburzeń rozwoju. Nie ma żadnych wyników badań, które wskazywałyby na konkretne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu. Jest jednak teoria, zgodnie z którą niektóre odmiany tego schorzenia powstają w wyniku niskiego poziomu endokannabinoidów, które wytwarzane są przez organizm człowieka. Podobne związki występują w marihuanie.

Medyczna marihuana może pomóc w leczeniu autyzmu

Zaskakującym jest więc fakt, że medyczne konopie mogą stanowić alternatywną drogę leczenia cierpiących na autyzm dzieci. Gdy inne, konwencjonalne metody zawiodą, wielu rodziców decyduje się na podawanie dziecku konopi medycznych. Rodzice ci zauważają, że przynosi to pozytywne rezultaty i może okazać się szansą dla ich pociech.